Rafael Gemeenschap
WaterPort W4C

Bijeenkomsten
Elke Zondagmorgen
10.00 uur koffie
10.30 uur dienst

Sporthal Waterpoort
Ingang Haringwater
Barendrecht

Missie W4C

WaterPort W4C wil een beweging zijn die op alle fronten in de samenleving actief is om Gods liefde en Zijn principes te leren kennen en bekend te maken. Onze missie is dus kortweg; Hem te kennen en Hem bekend te maken. We strekken ons daarbij uit naar Gods belofte waarin de Heilige Geest op alle christenen wordt uitgestort, jong en oud, arm en rijk.

Wij geloven dat iedere christen geroepen is tot leiderschap. Wij zijn geroepen om andere mensen te leiden naar Jezus. Leiderschap betekent visie ontwikkelen, verantwoording dragen, bemoedigen, dienen en beschermen. Leiderschap vraagt vertrouwen en volharding. Jij bent geroepen tot leiderschap.

WaterPort Agenda

WaterPort Alpha Course

WaterPort Mini Church

WaterPort Marriage Course

WaterPort Youth Alpha

WaterPort Kidz

WaterPort Downloads

WaterPort Vacaturebank

Cleansing Stream

Rafael Nederland

Foursquare International

 

 

© 2005 WaterPort W4C - All rights reserved